Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Monday 30 November 2015

Quote of the day: 30.11.2015

"The secret of getting ahead is getting started.
The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks
into small manageable tasks, and starting on the first one."

"Secretul mersului înainte este să începi.
Secretul în a începe constă în împărţirea sarcinilor complexe, copleşitoare,
în sarcini mai mici, uşor de mânuit, şi în a o începe pe prima din ele."


Mark Twain                    

Friday 27 November 2015

Quote of the day: 27.11.2015

"Social networks have value precisely because they can help us 
to achieve what we could not achieve on our own."

"Reţelele sociale au valoare pentru că ne pot ajuta
să realizăm ce nu am putut realiza pe cont propriu."


Nicholas Christakis and James Fowler, "Connected"

Thursday 26 November 2015

Quote of the day: 26.11.2015


"Return again and again to what is essential and worthy."

"Revino iar şi iar la ce merită şi este fundamental."

Epictetus            

Wednesday 25 November 2015

Quote of the day: 25.11.2015

"I have cast out all trouble, for it was not outside, but within, and in my opinions."

"Am îndepărtat toate neplăcerile, căci nu ţineau de exterior, ci de mine şi de opiniile mele."

Marcus Aurelius               

Tuesday 24 November 2015

Quote of the day: 24.11.2015

"Failure will never overtake me 
if my determination to succeed is strong enough."

"Nereuşita nu mă va lua niciodată prin surprindere
dacă hotărârea mea să reuşesc este suficient de puternică."
 
Og Mandino                

Monday 23 November 2015

Quote of the day: 23.11.2015

"The harder I work, the luckier I get."

"Cu cât muncesc mai mult, cu atât devin mai norocos."

;-)
 
Samuel Goldwin               

Friday 20 November 2015

Quote of the day: 20.11.2015


"We do not judge the people we love."

"Nu-i judecăm pe cei pe care îi iubim."

Jean-Paul Sartre                 

Thursday 19 November 2015

Quote of the day: 19.11.2015


"Always desire to learn something useful."

"Întotdeauna doreşte-ţi să înveţi ceva folositor."
 
Sophocles               

Wednesday 18 November 2015

18.11.2015


"Works of art make rules; rules do not make works of art."

"Capodoperele crează standardul; standardele nu crează capodopere."

Claude Debussy                    

Tuesday 17 November 2015

17.11.2015


"Those who are free of resentful thoughts surely find peace. "

"Cei care elimină resentimentele găsesc cu siguranţă pacea. "
 
Buddha                     

Monday 16 November 2015

16.11.2015


"If you hear a voice within you say 'you cannot paint',
then by all means paint, and that voice will be silenced."

"Dacă auzi o voce în tine care spune 'nu poţi picta',
atunci pictează din toate puterile, şi vocea nu se va mai auzi."

Vincent Van Gogh              

Friday 13 November 2015

13.11.2015

"Everybody knows how to raise children,
except the people who have them."


Nostim:
"Toată lumea ştie cum să crească copii,
cu excepţia oamenilor care au copii."

P. J. O'Rourke            

Thursday 12 November 2015

12.11.2015


"Military justice is to justice
what military music is to music."


Un joc amuzant de cuvinte:
"Justiţia militară este pentru justiţie
ceea ce muzica militară este pentru muzică."
Groucho Marx            

Wednesday 11 November 2015

Quote of the day: 11.11.2015

"You can observe a lot by watching."

"Poţi observa multe privind."

Yogi Berra                   Tuesday 10 November 2015

Quote of the day: 10.11.2015

"Price is what you pay. 
Value is what you get."

"Preţul e ceea ce plăteşti. 
Valoarea e ceea ce primeşti."

Warren Buffett

Monday 9 November 2015

Quote of the day: 09.11.2015

"Someone is sitting in the shade today 
because somebody planted a tree a long time ago."

"Cineva stă la umbră azi deoarece 
altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă."


Warren Buffett   

Friday 6 November 2015

Thursday 5 November 2015

Quote of the day: 05.11.2015

"To communicate through silence is a link between the thoughts of man."

"Comunicarea în linişte este legătura dintre gândurile oamenilor."

Marcel Marceau        

Wednesday 4 November 2015

Quote of the day: 04.11.2015

"The past always looks better than it was.
It's only pleasant because it isn't here."

"Trecutul arată întotdeauna mai bine decât a fost.
Pare mai plăcut doar pentru că nu mai e aici."


Finley Peter Dunne

Tuesday 3 November 2015

Quote of the day: 03.11.2015

"I look for what needs to be done.
After all, that is how the universe designs itself."

"Mă uit la ce trebuie făcut.
În fond, aşa se proiectează şi Universul."

          R. Buckminster Fuller   

Monday 2 November 2015

Quote of the day: 02.11.2015

"Change before you have to."

"Schimbă-te înainte de a fi nevoit să te schimbi."

     Jack Welch