Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Monday 29 February 2016

29.02.2016

"Genius ain't anything more than elegant common sense."

"Geniul nu înseamnă nimic mai mult decât un elegant simţ al realităţii."
(în limba engleză sună mai bine, dacă are careva o traducere mai bună, îl/o rog să scrie părerea în comentariu)


Josh Billings

Friday 26 February 2016

26.02.16

"Either you run the day or the day runs you."

"Fie îţi 'conduci' ziua, fie ziua te conduce pe tine."


Jim Rohn     

Thursday 25 February 2016

Quote of the day: 25.02.2016

"If you can imagine it, you can achieve it.
If you can dream it, you can become it."
"Dacă îţi poţi imagina ceva, îl poţi obţine.
Dacă-l poţi visa, se poate întâmpla."

William Arthur Ward

Wednesday 24 February 2016

Quote of the day: 24.02.2016

"If the opportunity doesn't knock, build a door."

"Dacă oportunitatea nu bate, construieşte o uşă."

Milton Berle

Tuesday 23 February 2016

Quote of the day: 23.02.2016

"Every charitable act is a stepping stone toward heaven."

"Fiecare act de caritate este un pas spre rai."


Henry Ward Beecher

Monday 22 February 2016

Quote of the day: 22.02.2016

"The price of anything is the amount of life you exchange for it."

"Preţul a orice este cantitatea de viaţă pe care o dai la schimb."Henry David Thoreau

Friday 19 February 2016

Quote of the day: 19.02.2016

"Things are beautiful if you love them."

"Lucrurile sunt frumoase dacă le iubeşti."

Jean Anouilh

Thursday 18 February 2016

Quote of the day: 18.02.2016

"Love the giver more than the gift."

"Iubeşte persoana care dăruieşte, mai mult decât darul."
 
Brigham Young

Wednesday 17 February 2016

Quote of the day: 17.02.2016

"(...)on a small scale one begins,
The smallest things is glad to swallow,
Till step by step more strength he wins
And forms himself for greater things to follow."

Nefiind traducător, mă abţin de la a traduce opere precum Faust.


Faust - Johann Wolfgang von Goethe

Tuesday 16 February 2016

Quote of the day: 16.02.2016

"Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle."

"Fii amabil, căci toţi cei pe care îi întâlneşti duc o grea luptă interioară."

Plato

Monday 15 February 2016

Quote of the day: 15.02.2016

"He whom love touches not,
walks in darkness."

"Cel care nu este 'atins' de dragoste,
merge prin întuneric."

  
Plato

Friday 12 February 2016

Quote of the day: 12.02.2016

"Though the eye is small, the soul which sees through it is greater and vaster
than all the things which it perceives."

"Deşi ochiul este mic, sufletul care vede prin el este mai măreţ şi mai vast
decât toate lucrurile pe care le zăreşte."


Meher Baba       

Thursday 11 February 2016

Quote of the day: 11.02.2016

"Contrast is what makes photography interesting."

"Contrastul face fotografia interesantă."

Conrad Hall

Wednesday 10 February 2016

Quote of the day: 10.02.2016

"Architecture is the art of how to waste space."

"Arhitectura este arta 'irosirii' spaţiului."

Philip Johnson          

Tuesday 9 February 2016

Quote of the day: 09.02.2016

"Nothing will work unless you do."

"Nimic nu va funcţiona dacă tu nu 'funcţionezi'."

Maya Angelou            

Monday 8 February 2016

Quote of the day: 08.02.2016

"In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer."

"În profunzimea iernii am învăţat, în sfârşit, că aveam în mine o vară invincibilă."
 
Albert Camus

Friday 5 February 2016

Quote of the day: 05.02.2016

"A great artist can paint a great picture on a small canvas."

"Un artist mare poate picta o pictură magnifică pe o pânză mică."


Charles Dudley Warner

Thursday 4 February 2016

Quote of the day: 04.02.2016

"Good, better, best. Never let it rest.
'Til your good is better and your better is best."
                                                                                                                                           St. Jerome        

Un frumos joc de cuvinte în limba engleză.
Îl lăsăm aşa,
netradus, pentru a nu-i ştirbi din farmec.


Wednesday 3 February 2016

Quote of the day: 03.02.216

"We lose half of the pleasures we might have in life by not really attending."

"Prin neimplicare totală pierdem jumătate din plăcerile pe care le-am fi putut avea în viaţă."

Lewis Carroll        

Tuesday 2 February 2016

Quote of the day: 02.02.2016

"If music be the food of love, play on."

"Dacă muzica e ingredientul dragostei, cântă."

                   
        Shakespeare   

Monday 1 February 2016

Quote of the day: 01.02.106

"When you arise in the morning
think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love ..."

"Când te trezeşti dimineaţa,
gândeşte-te ce privilegiu e să fii viu, să gândeşti, să te bucuri, să iubeşti ..."

                   
        Marcus Aurelius