Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Thursday 24 December 2015

Quote of the day: 24.12.2015

"None so deaf as those that will not hear.
None so blind as those that will not see."
 
Matthew Henry      


Wednesday 23 December 2015

Quote of the day: 23.12.2015


"The task of the modern educator
is not to cut down jungles,
but to irrigate deserts."


"Sarcina pedagogului modern
nu este de a tăia jungla,
ci de a iriga deşerturi."


C. S. Lewis           

Tuesday 22 December 2015

Quote of the day: 22.12.2015

"If everyone is thinking alike, then somebody isn't thinking."

"Dacă toată lumea gândeşte la fel, atunci cineva nu gândeşte."George S. Patton  


Monday 21 December 2015

Quote of the day: 21.12.2015

"Wanting to be someone else is a waste of who you really are."
"Să vrei să fii altcineva e o risipă a ceea ce eşti cu adevărat."

Kurt Cobain             

Friday 18 December 2015

Thursday 17 December 2015

Quote of the day: 17.12.2015

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished."


"Natura nu se grăbeşte; totuşi, totul este dus la bun sfârşit."
 
Lao Tzu           

Wednesday 16 December 2015

Quote of the day: 16.12.2015

"Men go abroad to wonder 
at the heights of mountains, 
at the vast compass of the ocean, 
at the circular motions of the stars, 
and they pass by themselves without wondering."

"Oamenii merg în călătorii să descopere minunea
culmilor munţilor, 
imensităţii oceanului, 
mişcării stelelor, 
dar trec pe lângă ei înşişi fără să descopere minunea din ei."


Augustine

Tuesday 15 December 2015

Quote of the day: 15.12.2015

"Control your desires 
before they control you."

"Controlează-ţi dorinţele 
înainte să te controleze ele pe tine."

Philokalia                    

Monday 14 December 2015

Quote of the day: 14.12.2015

"I believe in living today. Not in yesterday, nor in tomorrow."
"Cred în momentul prezent. 
Nu în trăirea în trecut, nici în trăirea în viitor."
Loretta Young

Friday 11 December 2015

Quote of the day: 11.12.2015

"God gave you a gift of 86,400 seconds today.
Have you used one to say 'Thank you' ?"

"Dumnezeu ţi-a dat azi 84.600 secunde.
Ai folosit una să spui 'Mulţumesc' ?"

  
William Arthur Ward              


Thursday 10 December 2015

Quote of the day: 10.12.2015

"The best way to pay for a lovely moment
is to enjoy it."

"Cel mai bun mod de a "plăti" pentru un moment minunat
este să te bucuri de el."
Richard Bach

Tuesday 8 December 2015

Quote of the day: 08.12.2015

"Repetition of the same thought or physical action develops into a habit which,
repeated frequently enough, becomes an automatic reflex."

"Repetarea aceluiaşi gând sau acţiune fizică se transformă într-un obicei care,
repetat suficient de des, devine reflex."


Monday 7 December 2015

Quote of the day: 07.12.2015

"In every case, the linchpins* among us are not the ones born with a magical talent.
No, they are people who have decided that a new kind of work is important,
and trained themselves to do it."

"În fiecare caz oamenii cheie dintre noi nu sunt cei născuţi cu un talent magic.
Nu, sunt oameni care au hotărât că un nou tip de muncă este important,
şi s-au auto-educat să facă acest tip nou de muncă."

Seth Godin, "Linchpin" 


* linchpin = a person or thing vital to an enterprise or organization. ("nurses are the linchpin of the National Health Service")

* linchpin = o persoană sau un lucru esenţial într-o întreprindere sau organizaţie
 

Friday 4 December 2015

Thursday 3 December 2015

Quote of the day: 03.12.2015

"If we wait until we’re ready,
we’ll be waiting for the rest of our lives."

"Dacă aşteptăm până suntem pregătiţi,
vom aştepta până la sfârşitul vieţii."

Wednesday 2 December 2015

Quote of the day: 02.12.2015

"Take the first step and your mind will mobilize all its forces to your aid.
But the first essential is that you begin."

"Fă primul pas şi mintea ta îşi va mobiliza toate forţele în ajutorul tău.
Dar este esenţial să începi."


Robert Collier

Tuesday 1 December 2015

Quote of the day: 01.12.2015

"Faith is taking the first step even when 
you don’t see the whole staircase."

"Încrederea înseamnă să faci primul pas chiar şi atunci
când nu vezi scara în întregime."

Martin Luther King Jr.