Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Thursday 31 March 2016

31.03.2016


"Happiness is 
when what you think, 
what you say 
and what you do 
are in harmony."

"Fericirea este
atunci când ceea ce gândeşti, 
ceea ce spui
şi ceea ce faci
sunt în armonie."


Mahatma Gandhi

Wednesday 30 March 2016

30.03.2016


"Lend yourself to others, but give yourself to yourself."

"Împrumută-te altora, dar dăruieşte-te ţie."

Michel de Montaigne

Tuesday 29 March 2016

29.03.2016


"Nature never deceives us;
it is us who deceive ourselves."

"Natura nu ne amăgeşte niciodată;
noi ne amăgim pe noi înşine."


Jean-Jacques Rousseau

Monday 28 March 2016

28.03.216


"The greatest weapon against stress
is our ability to chose
one thought over another."

"Cea mai bună armă contra stresului
este capacitatea noastră de a alege
un gând în locul altuia."


William James           

Friday 25 March 2016

25.03.2016


"Intelligence is the ability to adapt to change."

"Inteligenţa este capacitatea de adaptare la schimbare."

Stephen Hawking

Thursday 24 March 2016

24.03.2016


"We are all in the gutter,
but some of us are looking at the stars."

"Cu toţii suntem în mocirlă,
dar unii privesc către stele."


Oscar Wilde

Wednesday 23 March 2016

23.06.2016


"Judge a man by his questions
rather than his answers."

"Priveşte o persoană după întrebările sale,
nu după răspunsurile sale."


Voltaire

Tuesday 22 March 2016

Alex aleargă pentru tradiție / Alex will run to support tradition

**************** English below ****************
În 28 mai 2016, când va avea loc cursa copiilor, va avea (aproape) 4 ani. Îl cheamă Alexandru şi va alerga pentru a susţine proiectul „Bivoliţa contraatacă„.
Prin proiect se doreşte păstrarea tradiţiei de creştere a bivolilor în partea de sud a Transilvaniei. Este vorba despre achiziţia unei bivoliţe gestante de la oameni care, de ex., sunt prea în vârstă pentru a mai putea avea grijă de ea, şi donarea ei unei familii care o poate îngriji, dar nu are posibilităţile financiare să o cumpere. Voluntarii Asociaţiei Culturale Villa Abbatis se ocupă de achiziţia bivoliţei gestante şi de dăruirea ei spre familia „adoptivă”.
În 2015 voluntarii au cumpărat 4 bivoliţe (fiecare cu 3000 lei) şi le-au donat astfel: 2 înAlțâna, 2 în satul Apoș (ambele localităţi fiind situate în judeţul Sibiu). Bivoliţele s-au adaptat în familiile lor „adoptive”.
Este necesară continuarea proiectului pentru a avea un trend pozitiv legat de cum privesc oamenii creşterea bivolilor (şi în ideea de a nu mai vinde bivolii pentru a cumpăra în locul lor vaci).
Pentru a-l susţine pe Alexandru daţi click aici (pagină disponibilă în română, engleză si germană) şi completaţi formularul.
Mulţumim!
 ************************************
 At the time the race will take place, on May 28, 2016, he will be (almost) 4 years old. His name is Alexandru and he will run to support „Bivoliţa contraatacă” project. (use translate.google.com for a translation of the project from Romanian to English) 
The project is about keeping the tradition of raising domestic-buffalos in the southern part of Transylvania. It is also about buying domestic-buffalos from families whose members are not too old or too poor to keep them (also from families who sell the buffalos and buy instead cows), and donating the buffalos to younger families who have possibilities to take care of the buffalos, but don’t have the financial possibilities to buy them. The volunteers are buying ‘pregnant’ female-buffalos, and are donating them to younger families mentioned above. 
In 2015 the volunteers bought 4 ‘pregnant’ female-buffalos (each of them at a cost of 3000 lei / ~667 Euro) and gave them to 4 families: from Alțâna, and from Apoș (both places being located in Sibiu county). The buffalos are well integrated at their „adoptive” homes.
Further going-on with the project is a MUST in order to have a positive trend on how people are looking at the domestic-buffalos (not to wish cows instead of buffalos). 
To support Alexandru please click here (page available in Romanian, English and German) and fill in the form. 
Thank you!

22.03.2016


"The most satisfying thing in life is 
to have been able to give a large part of one's self to others."

"Cel mai mulţumitor lucru în viaţă este
să fi reuşit să dăruieşti altora o mare parte din fiinţa ta."


Pierre Teilhard de Chardin

Monday 21 March 2016

Run semi-marathon for children with Autism

********************* Romanian below / În limba română, mai jos *********************

Did you know children with Autism can be healed? With the proper help, it's possible!

Please find at the link below an interview with the first child from Romania who recovered from this ... disease: 

Now you can also support the kids struggling to understand our world! 
You can support the children with autism by click on one of the names below (info available in Romanian, English and German):
We are the team "Primul Pas" and we are supporting this project, where children with autism get professional help: http://maratonsibiu.ro/primul-pas-in-recuperare-5990/ (Romanian only). Each of us will run 5 km (more precise, 5.2 km), so together we will cover the distance for semi-marathon, 21 km.

You can support us (and - thus - the project we are going to run for on May 28, 2016):
- with an amount of money per km
OR
- with any fixed amount of money (e.g.: 2 lei, 4.5 lei/1Euro, 45 lei/10 Euro) per the entire race
(entire race meaning the 5 km run by the person you chose to support).

For any question feel free to contact me.

Thank you!

********************* Romanian below / În limba română, mai jos *********************

Ştiaţi că şi copiii cu Autism pot fi vindecaţi? Aşa e, cu ajutor specializat este posibil!

La link-ul de mai jos găsiţi un interviu cu primul copil din România care recuperat din Autism: 

Acum poţi ajuta şi tu copiii care se zbat să înţeleagă lumea! 
Poţi ajuta copiii cu autism susţinând unul din alergătorii de mai jos (informaţie disponibilă în română, engleză şi germană):
Împreună suntem echipa "Primul Pas" şi susţinem proiectul prin care copiii cu autism primesc ajutor profesionist: http://maratonsibiu.ro/primul-pas-in-recuperare-5990/ (limba română). Fiecare din noi va alerga ştafeta de 5 km (mai exact, 5.2 km), astfel încât împreună vom acoperi distanţa pentru semi-maraton, 21 km.

Ne puteţi susţine (şi - astfel - veţi susţine proiectul pentru care alergăm in 28 mai 2016):
- cu o sumă de bani per km alergat
sau
- cu orice sumă fixă de bani (de ex.: 2 lei, 4.5 lei, 45 lei) pentru întreaga cursă
(întreaga cursă însemnând cei 5 km pe care îi aleargă persoana pe care aţi ales să o susţineţi).

Mă puteţi contacta pentru orice fel de întrebări.

Mulţumim!

21.03.2016


"We are all here on earth to help others; 
what on earth the others are here for I don't know."Maxima comică a zilei (joc de cuvinte în limba engleză):

"Suntem cu toţii aici, pe pământ, pentru a-i ajuta pe alţii; 
pentru ce sunt alţii aici, nu stiu."


W. H. Auden         

Friday 18 March 2016

18.03.2016

"A charming woman ... doesn't follow the crowd. She is herself."

"O femeie fermecătoare ... nu urmează mulţimea. Este ea însăşi."

Loretta Young

Thursday 17 March 2016

17.03.2016


"A leader is a dealer in hope."

Napoleon Bonaparte        

Wednesday 16 March 2016

16.03.2016


"A smile is happiness you'll find right under your nose."

"Un zâmbet este fericire descoperită chiar sub nasul tău."

Tom Wilson

Tuesday 15 March 2016

15.03.2016


"By all means use some time to be alone."

"Fă tot ce poţi să petreci un timp singur/ă."

Edward Young

Monday 14 March 2016

14.03.2016


"Failure is the key to success;
each mistake teaches us something."

"Nereuşita este calea spre succes;
fiecare greşeală ne învaţă ceva."

Morihei Ueshiba

Friday 11 March 2016

11.03.2016


"Do something wonderful,
people may imitate it."

"Fă ceva minunat,
s-ar putea ca oamenii să-ţi urmeze exemplul."

Albert Schweitzer

Thursday 10 March 2016

10.03.2016


"Painting is just another way of keeping a diary."

"A picta este doar un alt mod de a păstra un jurnal."

Pablo Picasso

Wednesday 9 March 2016

09.03.2016


"Since it is people who manufacture things,
manufacturing is impossible unless people are developed."

"Fiindcă oamenii sunt cei ce fac lucruri,
fabricarea lor este imposibilă fără dezvoltarea oamenilor."

"Display at Toyota Technology Museum in Nagoya"
"Kanban in Action" book

Tuesday 8 March 2016

08.03.2016

"The love we give away is the only love we keep."

"Dragostea pe care o dăruim este singura dragoste de care avem parte."

Elbert Hubbard

Monday 7 March 2016

07.03.2016

"Happiness is good health and a bad memory."

"Fericirea înseamnă sănătate bună şi memorie proastă."


Ingrid Bergman

Friday 4 March 2016

04.03.2016

"The day you change your responses 
is the day your life will begin to get better."

"Ziua în care îți vei schimba răspunsurile 
este ziua în care viața ta va începe să devină mai bună."

Thursday 3 March 2016

03.03.2016

"I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions."

"Nu sunt rezultatul împrejurărilor. Sunt rezultatul deciziilor mele."

Stephen Covey

Wednesday 2 March 2016

02.03.2016

"Plenty of people miss their share of happiness,
not because they never found it,
but because they didn't stop to enjoy it."

"Mulţi oameni îşi ratează partea de fericire,
nu fiindcă n-au găsit-o niciodată,
ci pentru că nu s-au oprit să se bucure de ea."


William Feather    

Tuesday 1 March 2016

01.03.2016

"A forest bird never wants a cage."

"O pasăre din natură (/liberă) nu-şi doreşte o cuşcă."


Henrik Ibsen