Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Thursday 24 December 2015

Quote of the day: 24.12.2015

"None so deaf as those that will not hear.
None so blind as those that will not see."
 
Matthew Henry      


Wednesday 23 December 2015

Quote of the day: 23.12.2015


"The task of the modern educator
is not to cut down jungles,
but to irrigate deserts."


"Sarcina pedagogului modern
nu este de a tăia jungla,
ci de a iriga deşerturi."


C. S. Lewis           

Tuesday 22 December 2015

Quote of the day: 22.12.2015

"If everyone is thinking alike, then somebody isn't thinking."

"Dacă toată lumea gândeşte la fel, atunci cineva nu gândeşte."George S. Patton  


Monday 21 December 2015

Quote of the day: 21.12.2015

"Wanting to be someone else is a waste of who you really are."
"Să vrei să fii altcineva e o risipă a ceea ce eşti cu adevărat."

Kurt Cobain             

Friday 18 December 2015

Thursday 17 December 2015

Quote of the day: 17.12.2015

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished."


"Natura nu se grăbeşte; totuşi, totul este dus la bun sfârşit."
 
Lao Tzu           

Wednesday 16 December 2015

Quote of the day: 16.12.2015

"Men go abroad to wonder 
at the heights of mountains, 
at the vast compass of the ocean, 
at the circular motions of the stars, 
and they pass by themselves without wondering."

"Oamenii merg în călătorii să descopere minunea
culmilor munţilor, 
imensităţii oceanului, 
mişcării stelelor, 
dar trec pe lângă ei înşişi fără să descopere minunea din ei."


Augustine

Tuesday 15 December 2015

Quote of the day: 15.12.2015

"Control your desires 
before they control you."

"Controlează-ţi dorinţele 
înainte să te controleze ele pe tine."

Philokalia                    

Monday 14 December 2015

Quote of the day: 14.12.2015

"I believe in living today. Not in yesterday, nor in tomorrow."
"Cred în momentul prezent. 
Nu în trăirea în trecut, nici în trăirea în viitor."
Loretta Young

Friday 11 December 2015

Quote of the day: 11.12.2015

"God gave you a gift of 86,400 seconds today.
Have you used one to say 'Thank you' ?"

"Dumnezeu ţi-a dat azi 84.600 secunde.
Ai folosit una să spui 'Mulţumesc' ?"

  
William Arthur Ward              


Thursday 10 December 2015

Quote of the day: 10.12.2015

"The best way to pay for a lovely moment
is to enjoy it."

"Cel mai bun mod de a "plăti" pentru un moment minunat
este să te bucuri de el."
Richard Bach

Tuesday 8 December 2015

Quote of the day: 08.12.2015

"Repetition of the same thought or physical action develops into a habit which,
repeated frequently enough, becomes an automatic reflex."

"Repetarea aceluiaşi gând sau acţiune fizică se transformă într-un obicei care,
repetat suficient de des, devine reflex."


Monday 7 December 2015

Quote of the day: 07.12.2015

"In every case, the linchpins* among us are not the ones born with a magical talent.
No, they are people who have decided that a new kind of work is important,
and trained themselves to do it."

"În fiecare caz oamenii cheie dintre noi nu sunt cei născuţi cu un talent magic.
Nu, sunt oameni care au hotărât că un nou tip de muncă este important,
şi s-au auto-educat să facă acest tip nou de muncă."

Seth Godin, "Linchpin" 


* linchpin = a person or thing vital to an enterprise or organization. ("nurses are the linchpin of the National Health Service")

* linchpin = o persoană sau un lucru esenţial într-o întreprindere sau organizaţie
 

Friday 4 December 2015

Thursday 3 December 2015

Quote of the day: 03.12.2015

"If we wait until we’re ready,
we’ll be waiting for the rest of our lives."

"Dacă aşteptăm până suntem pregătiţi,
vom aştepta până la sfârşitul vieţii."

Wednesday 2 December 2015

Quote of the day: 02.12.2015

"Take the first step and your mind will mobilize all its forces to your aid.
But the first essential is that you begin."

"Fă primul pas şi mintea ta îşi va mobiliza toate forţele în ajutorul tău.
Dar este esenţial să începi."


Robert Collier

Tuesday 1 December 2015

Quote of the day: 01.12.2015

"Faith is taking the first step even when 
you don’t see the whole staircase."

"Încrederea înseamnă să faci primul pas chiar şi atunci
când nu vezi scara în întregime."

Martin Luther King Jr.

Monday 30 November 2015

Quote of the day: 30.11.2015

"The secret of getting ahead is getting started.
The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks
into small manageable tasks, and starting on the first one."

"Secretul mersului înainte este să începi.
Secretul în a începe constă în împărţirea sarcinilor complexe, copleşitoare,
în sarcini mai mici, uşor de mânuit, şi în a o începe pe prima din ele."


Mark Twain                    

Friday 27 November 2015

Quote of the day: 27.11.2015

"Social networks have value precisely because they can help us 
to achieve what we could not achieve on our own."

"Reţelele sociale au valoare pentru că ne pot ajuta
să realizăm ce nu am putut realiza pe cont propriu."


Nicholas Christakis and James Fowler, "Connected"

Thursday 26 November 2015

Quote of the day: 26.11.2015


"Return again and again to what is essential and worthy."

"Revino iar şi iar la ce merită şi este fundamental."

Epictetus            

Wednesday 25 November 2015

Quote of the day: 25.11.2015

"I have cast out all trouble, for it was not outside, but within, and in my opinions."

"Am îndepărtat toate neplăcerile, căci nu ţineau de exterior, ci de mine şi de opiniile mele."

Marcus Aurelius               

Tuesday 24 November 2015

Quote of the day: 24.11.2015

"Failure will never overtake me 
if my determination to succeed is strong enough."

"Nereuşita nu mă va lua niciodată prin surprindere
dacă hotărârea mea să reuşesc este suficient de puternică."
 
Og Mandino                

Monday 23 November 2015

Quote of the day: 23.11.2015

"The harder I work, the luckier I get."

"Cu cât muncesc mai mult, cu atât devin mai norocos."

;-)
 
Samuel Goldwin               

Friday 20 November 2015

Quote of the day: 20.11.2015


"We do not judge the people we love."

"Nu-i judecăm pe cei pe care îi iubim."

Jean-Paul Sartre                 

Thursday 19 November 2015

Quote of the day: 19.11.2015


"Always desire to learn something useful."

"Întotdeauna doreşte-ţi să înveţi ceva folositor."
 
Sophocles               

Wednesday 18 November 2015

18.11.2015


"Works of art make rules; rules do not make works of art."

"Capodoperele crează standardul; standardele nu crează capodopere."

Claude Debussy                    

Tuesday 17 November 2015

17.11.2015


"Those who are free of resentful thoughts surely find peace. "

"Cei care elimină resentimentele găsesc cu siguranţă pacea. "
 
Buddha                     

Monday 16 November 2015

16.11.2015


"If you hear a voice within you say 'you cannot paint',
then by all means paint, and that voice will be silenced."

"Dacă auzi o voce în tine care spune 'nu poţi picta',
atunci pictează din toate puterile, şi vocea nu se va mai auzi."

Vincent Van Gogh              

Friday 13 November 2015

13.11.2015

"Everybody knows how to raise children,
except the people who have them."


Nostim:
"Toată lumea ştie cum să crească copii,
cu excepţia oamenilor care au copii."

P. J. O'Rourke            

Thursday 12 November 2015

12.11.2015


"Military justice is to justice
what military music is to music."


Un joc amuzant de cuvinte:
"Justiţia militară este pentru justiţie
ceea ce muzica militară este pentru muzică."
Groucho Marx            

Wednesday 11 November 2015

Quote of the day: 11.11.2015

"You can observe a lot by watching."

"Poţi observa multe privind."

Yogi Berra                   Tuesday 10 November 2015

Quote of the day: 10.11.2015

"Price is what you pay. 
Value is what you get."

"Preţul e ceea ce plăteşti. 
Valoarea e ceea ce primeşti."

Warren Buffett

Monday 9 November 2015

Quote of the day: 09.11.2015

"Someone is sitting in the shade today 
because somebody planted a tree a long time ago."

"Cineva stă la umbră azi deoarece 
altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă."


Warren Buffett   

Friday 6 November 2015

Thursday 5 November 2015

Quote of the day: 05.11.2015

"To communicate through silence is a link between the thoughts of man."

"Comunicarea în linişte este legătura dintre gândurile oamenilor."

Marcel Marceau        

Wednesday 4 November 2015

Quote of the day: 04.11.2015

"The past always looks better than it was.
It's only pleasant because it isn't here."

"Trecutul arată întotdeauna mai bine decât a fost.
Pare mai plăcut doar pentru că nu mai e aici."


Finley Peter Dunne

Tuesday 3 November 2015

Quote of the day: 03.11.2015

"I look for what needs to be done.
After all, that is how the universe designs itself."

"Mă uit la ce trebuie făcut.
În fond, aşa se proiectează şi Universul."

          R. Buckminster Fuller   

Monday 2 November 2015

Quote of the day: 02.11.2015

"Change before you have to."

"Schimbă-te înainte de a fi nevoit să te schimbi."

     Jack Welch    

Friday 30 October 2015

Quote of the day: 30.10.2015

"Power is like being a lady...
if you have to tell people you are, you aren't."

"Puterea e precum a fi o doamnă...
dacă trebuie să spui oamenilor că eşti o doamnă, atunci nu eşti."
 
Margaret Thatcher

Thursday 29 October 2015

Quote of the day: 29.10.2015


"Weather forecast for tonight: dark."

"Prognoza meteo pentru la noapte: întuneric."

George Carlin          

Wednesday 28 October 2015

Quote of the day: 28.10.2015


"Over every mountain there is a path,
although it may not be seen from the valley."

"Peste fiecare munte este o cărare,
deşi e posibil să nu poată fi văzută din vale."

Theodore Roethke          

Tuesday 27 October 2015

The dot and the paper / Punctul şi foaia de hârtie

RO:

Punctul şi foaia de hârtie

" Un profesor a arătat studenţilor săi o foaie albă de hârtie, în mijlocul căreia se afla un punct negru, şi i-a întrebat:
- Ce vedeţi?
- Un punct, a răspuns primul student.
- O pată neagră, a zis al doilea.
- Un punct negru foarte gros, a răspuns al treilea student.

După ce profesorul le-a ascultat părerile, i-a atenţionat:
- Aţi văzut toţi doar un punct, dar nimeni nu a observat o coală mare de hârtie! Iar acesta este modul în care noi judecăm un om: după defectele sale minore! "

EN:

The dot and the paper

" A teacher has showed to his students a sheet of paper in the middle of which was a black dot, and he asked:
- What do you see?
- A dot, said the first student.
- A black spot, said the second one.
- A thick black point, said the third one.

After the teacher listened carefully, he spoke:
- All of you have seen a dot, but nobody notice a big white sheet of paper. This is the way we judge people: looking at their minor imperfections! "

Quote of the day: 27.10.2015

"The bad news is time flies.
The good news is you're the pilot.
"

"Vestea proastă e că timpul zboară.
Vestea bună e că tu eşti pilotul.
"

Michael Althsuler             

Monday 26 October 2015

Quote of the day: 26.10.2015


"What worries you,
masters you."

"Ceea ce te îngijorează,
te stăpâneşte."

John Locke                  

Friday 23 October 2015

Quote of the day: 23.10.2015"Ethics is knowing the difference between
what you have a right to do and what is right to do."

"Etica înseamnă să ştii diferenţa dintre
ce ai dreptul să faci şi ce e corect să faci."

Potter Stewart              


Thursday 22 October 2015

Quote of the day: 22.10.2015

"You cannot shake hands
with a clenched fist."

"Nu poţi strânge mâna
având pumnul încleştat."
 
Indira Gandhi           
 
Wednesday 21 October 2015

Tuesday 20 October 2015

Quote of the day: 20.10.2015


"Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do."

"A şti nu e suficient; trebuie să punem în practică.
A dori nu este suficient; trebuie să facem."
                  Johann Wolfgang von Goethe     

Monday 19 October 2015

Quote of the day: 19.10.2015


"Music in the soul can be heard by the universe."

Un citat mai profund...

Inima este conectată cu universul, deci:
"Ceea ce creează bucurie în inimă (bucură inima) va fi auzit de univers."Lao Tzu      

Friday 16 October 2015

Quote of the day: 16.10.2015


"Memories of our lives,
of our works,
and of our deeds
will continue in others."

"Amintiri din viaţa noastră,
din munca noastră
şi din faptele noastre
vor fi vii în ceilalţi."

Rosa Parks                        

Thursday 15 October 2015

Quote of the day: 15.10.2015


"Act as if what you do makes a difference.
It does."

 "Acţionează ca dacă ceea ce faci contează. 
Deoarece contează."

William James                         

Wednesday 14 October 2015

Quote of the day: 14.10.2015

"If I create from the heart, nearly everything works;
if from the head, almost nothing."

"Atunci când creez din inimă, aproape totul funcţionează;
când creez după minte, nu funcţionează aproape nimic."

Marc Chagall            


Tuesday 13 October 2015

Quote of the day: 13.10.2015


"How people treat you is their karma; 
how you react is yours."

"Modul în care se comportă oamenii cu tine este karma lor; 
modul în care reacţionezi este karma ta."

Dr. Wayne Dyer   

Monday 12 October 2015

Quote of the day: 12.10.2015


"The highest form of ignorance
is when you reject something
you don't know anything about."


"Cea mai mare formă de ignoranţă
constă în a respinge ceva
despre care nu ştii nimic."

Friday 9 October 2015

Quote of the day: 09.10.2015


"We don't attract what we want,
we attract what we are."

 "Nu atragem ce VREM, 
atragem ce SUNTEM."

Dr. Wayne Dyer            

Thursday 8 October 2015

Quote of the day: 08.10.2015"We do not remember days,
we remember moments."

"Ne amintim momente, 
nu zile."
 
Cesare Pavese         

Wednesday 7 October 2015

Quote of the day: 07.10.2015

"To forgive is to set a prisoner free,
and discover that the prisoner was YOU."
 
"Să ierţi înseamnă să eliberezi un prizioner,
şi să descoperi că prizionerul erau TU."

                Lewis B. Smedes        

Tuesday 6 October 2015

Quote of the day: 06.10.2015


"Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit."

http://www.google.ro/imgres?imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhutIqEncMI40eEofQjsHQ23IaGPDQv5Bhrf0lVD-gT1AP6ZhzITZcJPG091VP6wwPCleDUSwUutTwiz6SOwJTjDVE1mbhhIltQM-en_BoU6Wb5wVMjdHpd_a1Y6fTE3KrVcBtsJuD8zTU/s400/keep%252Bdigging.PNG&imgrefurl=https://www.pokerschoolonline.com/blogs/TarekGG/the-difference-between-you-and-me&h=309&w=400&tbnid=fUQPU5ucNODcaM:&docid=XRgHc8YYjtYTpM&ei=kTIJVvTYNIa4ygPbkbfICg&tbm=isch&ved=0CCQQMygHMAdqFQoTCLTliL_dmcgCFQaccgod28gNqQ


"Eforturile îţi sunt răsplătite abia după ce refuzi să renunţi."


Napoleon Hill    

Monday 5 October 2015

Quote of the day: 05.10.2015

"People don't notice whether it's winter or summer when they are happy."

"Când sunt fericiţi oamenii nu realizează dacă e iarnă sau vară." 
În traducere liberă: fericirea este în interiorul persoanei, nu în exteriorul ei.

Anton Chekhov    Friday 2 October 2015

Quote of the day: 02.10.2015

"The opportunity is often lost by deliberating."

"Deseori oportunitatea se pierde prin prea multe discuţii."
                    
  Publilius Syrus          


Thursday 1 October 2015

Quote of the day: 01.10.2015

"I decided on the spot that I would be an artist, 
and I assure you, it was no ordinary artist I had in mind."

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry_Ossawa_Tanner_-_Spinning_By_Firelight_%281894%29.jpg


"M-am hotărât pe loc că voi fi artist, 
şi vă asigur că nu m-am gândit la un artist mediu."

Wednesday 30 September 2015

Quote of the day: 30.09.2015

"You must do the things you think you cannot do."

"Trebuie să faci lucrurile pe care crezi că nu le poţi face."

Tuesday 29 September 2015

Monday 28 September 2015

Quote of the day: 28.09.2015

"We are like islands in the sea, 
separate on the surface,
but connected in the deep."

"Suntem precum insulele pe mare, 
separați la suprafață,
dar conectați în profunzime."

William James    

Friday 25 September 2015

Quote of the day: 25.09.2015

"Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit."


"Fericirea adevărată este destul de ieftină, dar cât de scump plătim pentru falsificarea ei."

O traducere mai bună, în urma unui feedback:
"Adevărata fericire este suficient de accesibilă, totuşi atât de uşor preferăm înlocuitori..." 

Thursday 24 September 2015

Quote of the day: 24.09.2015

"We gain the strength of the temptation we resist."

"Câştigăm puterea tentaţiei la care rezistăm."

Wednesday 23 September 2015

Quote of the day: 23.09.2015

"Climb the mountain so you can see the world, not so the world can see you."

"Urcă muntele pentru a vedea lumea, nu pentru ca lumea să te vadă pe tine."

McCullough

Tuesday 22 September 2015

Quote of the day: 22.09.2015

"A good plan executed today is better than a perfect plan tomorrow."

 "Un plan bun îndeplinit azi este mai bun decât un plan perfect îndeplinit mâine."

Monday 21 September 2015

Quote of the day: 21.09.2015

"The only place success comes before work is in the dictionary."

Un alt joc de cuvinte din limba engleză:
"Singurul lor în care cuvântul "succes" e înaintea cuvântului "muncă" este dicţionarul."

Vince Lombardi

Friday 18 September 2015

Quote of the day: 18.09.2015

"The opinion which other people have of you is their problem, not yours."

"Părerea (de multe ori negativă)  pe care o au ceilalţi despre tine este problema lor, nu a ta."

Elisabeth Kubler-Ross

Thursday 17 September 2015

Quote of the day: 17.09.2015

"Life is 10 percent what you make it, and 90 percent how you take it."

"Viaţa e alcătuită din: 10% ce faci tu şi 90% cum reacţionezi la ceea ce ţi se întâmplă."

Irving Berlin

Wednesday 16 September 2015

Quote of the day: 16.09.2015

"Common sense is not so common."

 E vorba despre un joc de cuvinte în limba engleză, dar facem o adaptare: 
"Simţul realităţii/judecata sănătoasă e mai rar întâlnit(ă)."

Tuesday 15 September 2015

Quote of the day: 15.09.2015

"Always do your best. What you plant now, you will harvest later".

"Întotdeauna dă tot ce poţi. Ce sădeşti acum vei recolta mai târziu".
 

Monday 14 September 2015

Quote of the day: 14.09.2015


"What you do today can improve all your tomorrows".

 "Ceea ce faci azi dă valoare tuturor zilelor de mâine".
Ralph Marston

About / Despre

Since more than 1 year I am sending "Quote of the day", via email, to colleagues & friends. Now, with this blog, it's time to go even further: make the Quotes visible to anyone who wants to start the day in a positive manner.

Either you drink your coffee and read the quote while doing this, either you use the quote instead of the coffee (like me), you are welcome to daily visit this Blog or - even better - to Subscribe (top right of the site) to this Blog.

"Gardening" your mind with beautiful Quotes...

***

De mai bine de 1 an trimit zilnic, prin email, colegilor şi cunoştinţelor, "Maxima zilei". 

Prin intermediul acestui Blog fac un pas înainte: publicarea Maximelor online, cu acces pentru oricine doreşte să-şi înceapă ziua cu un gând bun.

Dacă doriţi sa citiţi zilnic (luni-vineri) Maximele, vizitaţi acest Blog sau înscrieţi-vă (casuţa din dreapta sus) pentru a primi automat "Maxima zilei".