Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Friday 29 April 2016

29.04.2016


"Success is never final, failure is never fatal.
It is courage that counts."

"Succesul nu e final, eşecul nu e fatal.
Curajul contează."

John Wooden

Thursday 21 April 2016

21.04.2016

"An ant can not overturn a mountain, 
yet it can move it from its place slowly, bit by bit."

"O furnică nu poate răsturna un munte;
totuşi, îl poate muta din loc, încet, bucăţică cu bucăţică."


Marin Preda

Wednesday 20 April 2016

20.02.2016

"Make an unbroken unity of every work you try."

Horace      

Monday 18 April 2016

18.04.2016


"Miracles start to happen 
when you give as much energy to your dreams 
as you do to your fears."

Unknown

"Atunci cât dai viselor tale tot atâta energie
cât dai îngrijorărilor tale,
'miracole' încep să se întâmple."


Autor necunoscut

Friday 15 April 2016

15.04.2016


"Honesty is the first chapter in the book of wisdom."

"Onestitatea este primul capitol din cartea înţelepciunii."

Thomas Jefferson

Thursday 14 April 2016

14.04.2016


Funny quote:

"Some dog I got too. We call him Egypt. Because in every room he leaves a pyramid."

Maxima comică:

"Am primit un câine. L-am numit Egipt. Asta deoarece în fiecare cameră lasă o piramidă."


Rodney Dangerfield

Monday 11 April 2016

11.04.2016


"Great things are done by a series of small things brought together."

"Lucrurile măreţe sunt alcătuite dintr-o serie de lucruri mici puse unul lângă altul."

Vincent Van Gogh 

Friday 8 April 2016

08.04.2016


"If you change the way you look at things,
the things you look at ... change."

"Dacă schimbi modul în care priveşti lucurile,
atunci şi lucrurile pe care le priveşti se vor schimba."


Dr. Wayne Dyer

Thursday 7 April 2016

07.04.2016


"The finest thing one can say about one’s friends is
that one’s life is better
as a result of having met them.
"

"Cel mai plăcut lucru pe care cineva îl poate spune despre prietenii săi este
că viaţa sa este mai bună
datorită faptului ca i-a întâlnit.
"


unknown 

Wednesday 6 April 2016

06.04.2016


"If you haven't got anything nice to say about anybody, 
come sit next to me."

"Dacă nu ai nimic frumos de spus despre nimeni, 
hai şi stai lângă mine."


Alice Roosevelt Longworth

Tuesday 5 April 2016

05.04.2016


"All change is not growth, 
as all movement is not forward."

"Nu orice schimbare înseamnă creştere, 
la fel cum nu orice mişcare înseamnă înaintare."

Ellen Glasgow

Monday 4 April 2016

04.04.2016


"There are powers inside of you which, if you could discover and use, 

would make of you everything you ever dreamed or imagined you could become."

"Există în tine resurse care, dacă le-ai descoperi şi le-ai folosi, 

ar face din tine tot ce ai visat sau ţi-ai imaginat vreodată că ai deveni."


 

Orison Swett Marden

Friday 1 April 2016

01.04.2016


"If you want to be happy, be."

"Dacă vrei să fii fericit/ă, fii."

Lev Tolstoi