Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Friday 18 November 2016

2016-11-18


"A person who feels appreciated 
will always do more than what is expected."

"O persoană care se simte apreciată 
va face întotdeauna mai mult decât se așteaptă de la ea."


Zig Ziglar  

Wednesday 8 June 2016

2016-06-08

"Practice does not make perfect. 
Only perfect practice makes perfect."

"Nu practica duce la perfecţiune. 
Ci practica perfectă duce la perfecţiune."


Vince Lombardi          

Tuesday 7 June 2016

2016-06-07


"Success - keeping your mind awake and your desire asleep."

"Succesul = menţinerea minţii în stare trează şi a dorinţei în stare adormită."

Walter Scott

Monday 6 June 2016

2016-06-06


"It always seems impossible
until its done."

"Totdeauna pare imposibil,
până ce este făcut."

  
Nelson Mandela

Wednesday 1 June 2016

2016-06-01

"My fellow Americans, ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country."

"Dragii mei americani (nota mea: e valabil pentru orice naţiune şi pentru orice situaţie)
întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară,
nu ce poate face ţara pentru voi."

John F. Kennedy    

Tuesday 31 May 2016

2016-05-31

"Nothing is a mistake.
There is no win, and no fail.

There is only MAKE.""Nu există greşeli.
Nu există câştig şi nu există eroare.

Există doar A FACE."


John Cage

Monday 30 May 2016

2016-05-30

"The only way to do it is ... to do it."

"Singurul mod de a face ceva este ... să faci acel ceva."

 

Friday 27 May 2016

2016-05-27


"Success is getting what you want. 
Happiness is wanting what you get."

"Succes înseamnă să obţii ceea ce doreşti. 
Fericire înseamnă să-ţi doreşti ceea ce obţii."

:-) 

Dale Carnegie

Thursday 26 May 2016

2016-05-27

"The two most powerful warriors are Patience and Time."

"Cei mai puternici doi războinici sunt Răbdarea şi Timpul."

Lev Tolstoi

Wednesday 25 May 2016

2016-05-25

"Be pleasant until ten o'clock in the morning 
and the rest of the day will take care of itself."

"Fii agreabil până la ora 10 dimineaţa,
iar restul zilei va avea grijă de ea însăşi."


Elbert Hubbart

Tuesday 24 May 2016

Monday 23 May 2016

2016-05-23


"Words are but pictures of our thoughts."

"Cuvintele sunt imagini ale gândurilor noastre."

John Dryden

Friday 20 May 2016

2016-05-20

"Great works are performed not by strength but by perseverance."

"Marile lucrări nu sunt realizate prin forţă, ci prin perseverenţă."


Samuel Johnson

 

Thursday 19 May 2016

Wednesday 18 May 2016

2016-05-18


"Nature is a good name for an effect whose cause is God."

" 'Natură' e un nume bun pentru un efect a cărui cauză este Dumnezeu."

William Cowper

Tuesday 17 May 2016

2016-05-17


"If you do not conquer self, you will be conquered by self."

"Dacă nu îţi învingi egoul, vei fi cucerit de el."

Napoleon Hill

Monday 16 May 2016

2016-05-16


"We are all on the same path. We're just in different places along the way."

Dr. Wayne W. Dyer

Friday 13 May 2016

2016-05-13

"The whole problem with this world is 
that fools and fanatics are always so certain of themselves, 
and wiser people so full of doubts."

Bertrand Russell

Thursday 12 May 2016

2016-05-12


"Thousands of geniuses live and die undiscovered - either by themselves or by others."

"Mii de genii trăiesc şi mor nedescoperite - de ele sau de alţii."

Mark Twain

Wednesday 11 May 2016

2016-05-11


"Anyone can hold the helm when the sea is calm."

"Oricine poate ţine cârma când marea este calmă."

Publilius Syrus

Tuesday 10 May 2016

2016-05-10


"Action is the foundation key to all success."

"Acţiunea este cheia de bază pentru succes."

Pablo Picasso

Monday 9 May 2016

2016-05-09


"I'd rather attempt to do something great and fail
than to attempt to do nothing and succeed."

"Prefer să încerc să fac ceva măreţ şi să esuez,
decât să încerc să nu fac nimic şi să am succes."


Rober H. Schuller 

Friday 6 May 2016

2016-05-06


"There is nothing impossible to him who will try."

Alexander the Great

"Nimic nu este imposibil pentru cel ce încearcă."

Alexandru cel Mare

Thursday 5 May 2016

2016-05-05


"If the doors of perception were cleansed
everything would appear to man as it is, infinite."

"Dacă uşile conştiinţei ar fi curăţate,
totul ar fi vizibil pentru om aşa cum e, infinit."


William Blake

Wednesday 4 May 2016

2016-05-04


"We are an impossibility in an impossible universe."

"Suntem o imposibilitate într-un univers imposibil."

;-)
Ray Bradbury

Tuesday 3 May 2016

2016-05-03


"Imagination will often carry us to worlds that never were.
But without it we go nowhere."

"Imaginaţia ne duce în lumi care nu au fost niciodată.
Dar fără ea nu ajungem nicăieri."

Carl Sagan

Monday 2 May 2016

2016-05-02


"Trouble shared is trouble halved."

"Necazurile împărtăşite sunt rezolvate pe jumătate."

Lee Iaccoca

Friday 29 April 2016

29.04.2016


"Success is never final, failure is never fatal.
It is courage that counts."

"Succesul nu e final, eşecul nu e fatal.
Curajul contează."

John Wooden

Thursday 21 April 2016

21.04.2016

"An ant can not overturn a mountain, 
yet it can move it from its place slowly, bit by bit."

"O furnică nu poate răsturna un munte;
totuşi, îl poate muta din loc, încet, bucăţică cu bucăţică."


Marin Preda

Wednesday 20 April 2016

20.02.2016

"Make an unbroken unity of every work you try."

Horace      

Monday 18 April 2016

18.04.2016


"Miracles start to happen 
when you give as much energy to your dreams 
as you do to your fears."

Unknown

"Atunci cât dai viselor tale tot atâta energie
cât dai îngrijorărilor tale,
'miracole' încep să se întâmple."


Autor necunoscut

Friday 15 April 2016

15.04.2016


"Honesty is the first chapter in the book of wisdom."

"Onestitatea este primul capitol din cartea înţelepciunii."

Thomas Jefferson

Thursday 14 April 2016

14.04.2016


Funny quote:

"Some dog I got too. We call him Egypt. Because in every room he leaves a pyramid."

Maxima comică:

"Am primit un câine. L-am numit Egipt. Asta deoarece în fiecare cameră lasă o piramidă."


Rodney Dangerfield

Monday 11 April 2016

11.04.2016


"Great things are done by a series of small things brought together."

"Lucrurile măreţe sunt alcătuite dintr-o serie de lucruri mici puse unul lângă altul."

Vincent Van Gogh 

Friday 8 April 2016

08.04.2016


"If you change the way you look at things,
the things you look at ... change."

"Dacă schimbi modul în care priveşti lucurile,
atunci şi lucrurile pe care le priveşti se vor schimba."


Dr. Wayne Dyer

Thursday 7 April 2016

07.04.2016


"The finest thing one can say about one’s friends is
that one’s life is better
as a result of having met them.
"

"Cel mai plăcut lucru pe care cineva îl poate spune despre prietenii săi este
că viaţa sa este mai bună
datorită faptului ca i-a întâlnit.
"


unknown 

Wednesday 6 April 2016

06.04.2016


"If you haven't got anything nice to say about anybody, 
come sit next to me."

"Dacă nu ai nimic frumos de spus despre nimeni, 
hai şi stai lângă mine."


Alice Roosevelt Longworth

Tuesday 5 April 2016

05.04.2016


"All change is not growth, 
as all movement is not forward."

"Nu orice schimbare înseamnă creştere, 
la fel cum nu orice mişcare înseamnă înaintare."

Ellen Glasgow

Monday 4 April 2016

04.04.2016


"There are powers inside of you which, if you could discover and use, 

would make of you everything you ever dreamed or imagined you could become."

"Există în tine resurse care, dacă le-ai descoperi şi le-ai folosi, 

ar face din tine tot ce ai visat sau ţi-ai imaginat vreodată că ai deveni."


 

Orison Swett Marden

Friday 1 April 2016

01.04.2016


"If you want to be happy, be."

"Dacă vrei să fii fericit/ă, fii."

Lev Tolstoi

Thursday 31 March 2016

31.03.2016


"Happiness is 
when what you think, 
what you say 
and what you do 
are in harmony."

"Fericirea este
atunci când ceea ce gândeşti, 
ceea ce spui
şi ceea ce faci
sunt în armonie."


Mahatma Gandhi

Wednesday 30 March 2016

30.03.2016


"Lend yourself to others, but give yourself to yourself."

"Împrumută-te altora, dar dăruieşte-te ţie."

Michel de Montaigne

Tuesday 29 March 2016

29.03.2016


"Nature never deceives us;
it is us who deceive ourselves."

"Natura nu ne amăgeşte niciodată;
noi ne amăgim pe noi înşine."


Jean-Jacques Rousseau

Monday 28 March 2016

28.03.216


"The greatest weapon against stress
is our ability to chose
one thought over another."

"Cea mai bună armă contra stresului
este capacitatea noastră de a alege
un gând în locul altuia."


William James           

Friday 25 March 2016

25.03.2016


"Intelligence is the ability to adapt to change."

"Inteligenţa este capacitatea de adaptare la schimbare."

Stephen Hawking

Thursday 24 March 2016

24.03.2016


"We are all in the gutter,
but some of us are looking at the stars."

"Cu toţii suntem în mocirlă,
dar unii privesc către stele."


Oscar Wilde

Wednesday 23 March 2016

23.06.2016


"Judge a man by his questions
rather than his answers."

"Priveşte o persoană după întrebările sale,
nu după răspunsurile sale."


Voltaire

Tuesday 22 March 2016

Alex aleargă pentru tradiție / Alex will run to support tradition

**************** English below ****************
În 28 mai 2016, când va avea loc cursa copiilor, va avea (aproape) 4 ani. Îl cheamă Alexandru şi va alerga pentru a susţine proiectul „Bivoliţa contraatacă„.
Prin proiect se doreşte păstrarea tradiţiei de creştere a bivolilor în partea de sud a Transilvaniei. Este vorba despre achiziţia unei bivoliţe gestante de la oameni care, de ex., sunt prea în vârstă pentru a mai putea avea grijă de ea, şi donarea ei unei familii care o poate îngriji, dar nu are posibilităţile financiare să o cumpere. Voluntarii Asociaţiei Culturale Villa Abbatis se ocupă de achiziţia bivoliţei gestante şi de dăruirea ei spre familia „adoptivă”.
În 2015 voluntarii au cumpărat 4 bivoliţe (fiecare cu 3000 lei) şi le-au donat astfel: 2 înAlțâna, 2 în satul Apoș (ambele localităţi fiind situate în judeţul Sibiu). Bivoliţele s-au adaptat în familiile lor „adoptive”.
Este necesară continuarea proiectului pentru a avea un trend pozitiv legat de cum privesc oamenii creşterea bivolilor (şi în ideea de a nu mai vinde bivolii pentru a cumpăra în locul lor vaci).
Pentru a-l susţine pe Alexandru daţi click aici (pagină disponibilă în română, engleză si germană) şi completaţi formularul.
Mulţumim!
 ************************************
 At the time the race will take place, on May 28, 2016, he will be (almost) 4 years old. His name is Alexandru and he will run to support „Bivoliţa contraatacă” project. (use translate.google.com for a translation of the project from Romanian to English) 
The project is about keeping the tradition of raising domestic-buffalos in the southern part of Transylvania. It is also about buying domestic-buffalos from families whose members are not too old or too poor to keep them (also from families who sell the buffalos and buy instead cows), and donating the buffalos to younger families who have possibilities to take care of the buffalos, but don’t have the financial possibilities to buy them. The volunteers are buying ‘pregnant’ female-buffalos, and are donating them to younger families mentioned above. 
In 2015 the volunteers bought 4 ‘pregnant’ female-buffalos (each of them at a cost of 3000 lei / ~667 Euro) and gave them to 4 families: from Alțâna, and from Apoș (both places being located in Sibiu county). The buffalos are well integrated at their „adoptive” homes.
Further going-on with the project is a MUST in order to have a positive trend on how people are looking at the domestic-buffalos (not to wish cows instead of buffalos). 
To support Alexandru please click here (page available in Romanian, English and German) and fill in the form. 
Thank you!

22.03.2016


"The most satisfying thing in life is 
to have been able to give a large part of one's self to others."

"Cel mai mulţumitor lucru în viaţă este
să fi reuşit să dăruieşti altora o mare parte din fiinţa ta."


Pierre Teilhard de Chardin

Monday 21 March 2016

Run semi-marathon for children with Autism

********************* Romanian below / În limba română, mai jos *********************

Did you know children with Autism can be healed? With the proper help, it's possible!

Please find at the link below an interview with the first child from Romania who recovered from this ... disease: 

Now you can also support the kids struggling to understand our world! 
You can support the children with autism by click on one of the names below (info available in Romanian, English and German):
We are the team "Primul Pas" and we are supporting this project, where children with autism get professional help: http://maratonsibiu.ro/primul-pas-in-recuperare-5990/ (Romanian only). Each of us will run 5 km (more precise, 5.2 km), so together we will cover the distance for semi-marathon, 21 km.

You can support us (and - thus - the project we are going to run for on May 28, 2016):
- with an amount of money per km
OR
- with any fixed amount of money (e.g.: 2 lei, 4.5 lei/1Euro, 45 lei/10 Euro) per the entire race
(entire race meaning the 5 km run by the person you chose to support).

For any question feel free to contact me.

Thank you!

********************* Romanian below / În limba română, mai jos *********************

Ştiaţi că şi copiii cu Autism pot fi vindecaţi? Aşa e, cu ajutor specializat este posibil!

La link-ul de mai jos găsiţi un interviu cu primul copil din România care recuperat din Autism: 

Acum poţi ajuta şi tu copiii care se zbat să înţeleagă lumea! 
Poţi ajuta copiii cu autism susţinând unul din alergătorii de mai jos (informaţie disponibilă în română, engleză şi germană):
Împreună suntem echipa "Primul Pas" şi susţinem proiectul prin care copiii cu autism primesc ajutor profesionist: http://maratonsibiu.ro/primul-pas-in-recuperare-5990/ (limba română). Fiecare din noi va alerga ştafeta de 5 km (mai exact, 5.2 km), astfel încât împreună vom acoperi distanţa pentru semi-maraton, 21 km.

Ne puteţi susţine (şi - astfel - veţi susţine proiectul pentru care alergăm in 28 mai 2016):
- cu o sumă de bani per km alergat
sau
- cu orice sumă fixă de bani (de ex.: 2 lei, 4.5 lei, 45 lei) pentru întreaga cursă
(întreaga cursă însemnând cei 5 km pe care îi aleargă persoana pe care aţi ales să o susţineţi).

Mă puteţi contacta pentru orice fel de întrebări.

Mulţumim!

21.03.2016


"We are all here on earth to help others; 
what on earth the others are here for I don't know."Maxima comică a zilei (joc de cuvinte în limba engleză):

"Suntem cu toţii aici, pe pământ, pentru a-i ajuta pe alţii; 
pentru ce sunt alţii aici, nu stiu."


W. H. Auden         

Friday 18 March 2016

18.03.2016

"A charming woman ... doesn't follow the crowd. She is herself."

"O femeie fermecătoare ... nu urmează mulţimea. Este ea însăşi."

Loretta Young

Thursday 17 March 2016

17.03.2016


"A leader is a dealer in hope."

Napoleon Bonaparte        

Wednesday 16 March 2016

16.03.2016


"A smile is happiness you'll find right under your nose."

"Un zâmbet este fericire descoperită chiar sub nasul tău."

Tom Wilson

Tuesday 15 March 2016

15.03.2016


"By all means use some time to be alone."

"Fă tot ce poţi să petreci un timp singur/ă."

Edward Young

Monday 14 March 2016

14.03.2016


"Failure is the key to success;
each mistake teaches us something."

"Nereuşita este calea spre succes;
fiecare greşeală ne învaţă ceva."

Morihei Ueshiba

Friday 11 March 2016

11.03.2016


"Do something wonderful,
people may imitate it."

"Fă ceva minunat,
s-ar putea ca oamenii să-ţi urmeze exemplul."

Albert Schweitzer

Thursday 10 March 2016

10.03.2016


"Painting is just another way of keeping a diary."

"A picta este doar un alt mod de a păstra un jurnal."

Pablo Picasso

Wednesday 9 March 2016

09.03.2016


"Since it is people who manufacture things,
manufacturing is impossible unless people are developed."

"Fiindcă oamenii sunt cei ce fac lucruri,
fabricarea lor este imposibilă fără dezvoltarea oamenilor."

"Display at Toyota Technology Museum in Nagoya"
"Kanban in Action" book

Tuesday 8 March 2016

08.03.2016

"The love we give away is the only love we keep."

"Dragostea pe care o dăruim este singura dragoste de care avem parte."

Elbert Hubbard

Monday 7 March 2016

07.03.2016

"Happiness is good health and a bad memory."

"Fericirea înseamnă sănătate bună şi memorie proastă."


Ingrid Bergman

Friday 4 March 2016

04.03.2016

"The day you change your responses 
is the day your life will begin to get better."

"Ziua în care îți vei schimba răspunsurile 
este ziua în care viața ta va începe să devină mai bună."

Thursday 3 March 2016

03.03.2016

"I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions."

"Nu sunt rezultatul împrejurărilor. Sunt rezultatul deciziilor mele."

Stephen Covey

Wednesday 2 March 2016

02.03.2016

"Plenty of people miss their share of happiness,
not because they never found it,
but because they didn't stop to enjoy it."

"Mulţi oameni îşi ratează partea de fericire,
nu fiindcă n-au găsit-o niciodată,
ci pentru că nu s-au oprit să se bucure de ea."


William Feather    

Tuesday 1 March 2016

01.03.2016

"A forest bird never wants a cage."

"O pasăre din natură (/liberă) nu-şi doreşte o cuşcă."


Henrik Ibsen

Monday 29 February 2016

29.02.2016

"Genius ain't anything more than elegant common sense."

"Geniul nu înseamnă nimic mai mult decât un elegant simţ al realităţii."
(în limba engleză sună mai bine, dacă are careva o traducere mai bună, îl/o rog să scrie părerea în comentariu)


Josh Billings

Friday 26 February 2016

26.02.16

"Either you run the day or the day runs you."

"Fie îţi 'conduci' ziua, fie ziua te conduce pe tine."


Jim Rohn     

Thursday 25 February 2016

Quote of the day: 25.02.2016

"If you can imagine it, you can achieve it.
If you can dream it, you can become it."
"Dacă îţi poţi imagina ceva, îl poţi obţine.
Dacă-l poţi visa, se poate întâmpla."

William Arthur Ward

Wednesday 24 February 2016

Quote of the day: 24.02.2016

"If the opportunity doesn't knock, build a door."

"Dacă oportunitatea nu bate, construieşte o uşă."

Milton Berle

Tuesday 23 February 2016

Quote of the day: 23.02.2016

"Every charitable act is a stepping stone toward heaven."

"Fiecare act de caritate este un pas spre rai."


Henry Ward Beecher

Monday 22 February 2016

Quote of the day: 22.02.2016

"The price of anything is the amount of life you exchange for it."

"Preţul a orice este cantitatea de viaţă pe care o dai la schimb."Henry David Thoreau

Friday 19 February 2016

Quote of the day: 19.02.2016

"Things are beautiful if you love them."

"Lucrurile sunt frumoase dacă le iubeşti."

Jean Anouilh

Thursday 18 February 2016

Quote of the day: 18.02.2016

"Love the giver more than the gift."

"Iubeşte persoana care dăruieşte, mai mult decât darul."
 
Brigham Young

Wednesday 17 February 2016

Quote of the day: 17.02.2016

"(...)on a small scale one begins,
The smallest things is glad to swallow,
Till step by step more strength he wins
And forms himself for greater things to follow."

Nefiind traducător, mă abţin de la a traduce opere precum Faust.


Faust - Johann Wolfgang von Goethe

Tuesday 16 February 2016

Quote of the day: 16.02.2016

"Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle."

"Fii amabil, căci toţi cei pe care îi întâlneşti duc o grea luptă interioară."

Plato

Monday 15 February 2016

Quote of the day: 15.02.2016

"He whom love touches not,
walks in darkness."

"Cel care nu este 'atins' de dragoste,
merge prin întuneric."

  
Plato

Friday 12 February 2016

Quote of the day: 12.02.2016

"Though the eye is small, the soul which sees through it is greater and vaster
than all the things which it perceives."

"Deşi ochiul este mic, sufletul care vede prin el este mai măreţ şi mai vast
decât toate lucrurile pe care le zăreşte."


Meher Baba       

Thursday 11 February 2016

Quote of the day: 11.02.2016

"Contrast is what makes photography interesting."

"Contrastul face fotografia interesantă."

Conrad Hall

Wednesday 10 February 2016

Quote of the day: 10.02.2016

"Architecture is the art of how to waste space."

"Arhitectura este arta 'irosirii' spaţiului."

Philip Johnson          

Tuesday 9 February 2016

Quote of the day: 09.02.2016

"Nothing will work unless you do."

"Nimic nu va funcţiona dacă tu nu 'funcţionezi'."

Maya Angelou            

Monday 8 February 2016

Quote of the day: 08.02.2016

"In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer."

"În profunzimea iernii am învăţat, în sfârşit, că aveam în mine o vară invincibilă."
 
Albert Camus

Friday 5 February 2016

Quote of the day: 05.02.2016

"A great artist can paint a great picture on a small canvas."

"Un artist mare poate picta o pictură magnifică pe o pânză mică."


Charles Dudley Warner

Thursday 4 February 2016

Quote of the day: 04.02.2016

"Good, better, best. Never let it rest.
'Til your good is better and your better is best."
                                                                                                                                           St. Jerome        

Un frumos joc de cuvinte în limba engleză.
Îl lăsăm aşa,
netradus, pentru a nu-i ştirbi din farmec.


Wednesday 3 February 2016

Quote of the day: 03.02.216

"We lose half of the pleasures we might have in life by not really attending."

"Prin neimplicare totală pierdem jumătate din plăcerile pe care le-am fi putut avea în viaţă."

Lewis Carroll        

Tuesday 2 February 2016

Quote of the day: 02.02.2016

"If music be the food of love, play on."

"Dacă muzica e ingredientul dragostei, cântă."

                   
        Shakespeare   

Monday 1 February 2016

Quote of the day: 01.02.106

"When you arise in the morning
think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love ..."

"Când te trezeşti dimineaţa,
gândeşte-te ce privilegiu e să fii viu, să gândeşti, să te bucuri, să iubeşti ..."

                   
        Marcus Aurelius    

Friday 29 January 2016

Quote of the day: 29.01.2016

"Go for it now. The future is promised to no one."

"Acţionează acum. Viitorul nu este promis nimănui."

Dr. Wayne Dyer              

Thursday 28 January 2016

Quote of the day: 28.01.2016

"Peace is its own reward."

"Pacea este în sine răsplata."

Mahatma Gandhi                   

Wednesday 27 January 2016

Quote of the day: 27.01.2016

"No matter what people tell you, words and ideas can change the world."

"Indiferent ce îţi spun oamenii, cuvintele şi ideile pot schimba lumea."
 

Robin Williams          

Tuesday 26 January 2016

Quote of the day: 26.01.2016

"If you are distressed by anything external,
the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it;
and this you have the power to revoke at any moment
."

"Dacă eşti supărat de ceva din exterior,
durerea nu este datorată acelui lucru, ci a modului cum priveşti tu acel lucru.
Ai puterea,
în orice moment, să îţi schimbi modul cum te raportezi la acel lucru."
                   
        Marcus Aurelius       

Monday 25 January 2016

Quote of the day: 25.01.2016

"It is not death that a man should fear,
but he should fear never beginning to live."

"Nu de moarte trebuie să ne temem,
ci de faptul că nu am început încă să trăim."

                   
        Marcus Aurelius       

Friday 22 January 2016

Quote of the day: 22.01.2016

"Our life is what our thoughts make it."

"Viaţa noastră e alcătuită din gândurile noastre."
                   
        Marcus Aurelius       

Thursday 21 January 2016

Quote of the day: 21.01.2016

"Whatever is worth doing, is worth doing well."

"Orice merită făcut, merită să fie făcut bine."
 
Lewis Carroll           

Wednesday 20 January 2016

Quote of the day: 20.01.2016

"Man has no greater enemy than himself."

"Cel mai mare duşman al omului este el însuşi."
 

Francesco Petrarch  

Tuesday 19 January 2016

Quote of the day: 19.01.2016

"Be someone who judges no one."

"Fii o persoană care nu judecă pe nimeni."

Dr. Wayne W. Dyer           "Într-o zi de vară, Huang a mers la cimitirul satului, cu un buchet de bujori, la mormântul soției sale. În timp ce aranja florile într-un vas cu apă, ceva îi atrase atenția: un alt bărbat așeza pe mormântul vecin un bol cu orez. Huang s-a apropiat mirat și, puțin sarcastic, l-a întrebat:
- Nu te supăra, omule, doar nu crezi că defunctul tău chiar o să mănânce orezul?
- Ba da, a răspuns foarte calm cel întrebat, atunci când al tău o sa miroasă florile.

A respecta opiniile altora este una din cele mai mari virtuți pe care le poate avea o ființă umană. Oamenii sunt diferiți, acționează diferit, gândesc diferit. Nu judecați, ci încercați să înțelegeți și dacă nu puteți înțelege, atunci uitați!"

Monday 18 January 2016

Quote of the day: 18.01.2016

"Once we accept our limits, we go beyond them."

"Ne depăşim limitele după ce le acceptăm."

Albert Einsten             

Friday 15 January 2016

Quote of the day: 15.01.2016

"Without leaving my house, I know the whole universe."

"Cunosc tot Universul fără să-mi fi părăsit locuinţa."

Lao Tzu               

Thursday 14 January 2016

Quote of the day: 14.01.2016

"The purpose of our lives is to be happy."

"Scopul vieţilor noastre este să fim fericiţi."
 
Dalai Lama       

Wednesday 13 January 2016

Quote of the day: 13.01.2016

"I think in terms of the day's resolutions, not the years'."

"Gândesc în termeni de rezolvare a obiectivelor zilnic, nu anual."

Henry Moore