Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Friday 25 September 2015

Quote of the day: 25.09.2015

"Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit."


"Fericirea adevărată este destul de ieftină, dar cât de scump plătim pentru falsificarea ei."

O traducere mai bună, în urma unui feedback:
"Adevărata fericire este suficient de accesibilă, totuşi atât de uşor preferăm înlocuitori..." 

No comments:

Post a Comment