Motto

"Water heats up gradually, and it boils suddenly."

Tuesday 27 October 2015

The dot and the paper / Punctul şi foaia de hârtie

RO:

Punctul şi foaia de hârtie

" Un profesor a arătat studenţilor săi o foaie albă de hârtie, în mijlocul căreia se afla un punct negru, şi i-a întrebat:
- Ce vedeţi?
- Un punct, a răspuns primul student.
- O pată neagră, a zis al doilea.
- Un punct negru foarte gros, a răspuns al treilea student.

După ce profesorul le-a ascultat părerile, i-a atenţionat:
- Aţi văzut toţi doar un punct, dar nimeni nu a observat o coală mare de hârtie! Iar acesta este modul în care noi judecăm un om: după defectele sale minore! "

EN:

The dot and the paper

" A teacher has showed to his students a sheet of paper in the middle of which was a black dot, and he asked:
- What do you see?
- A dot, said the first student.
- A black spot, said the second one.
- A thick black point, said the third one.

After the teacher listened carefully, he spoke:
- All of you have seen a dot, but nobody notice a big white sheet of paper. This is the way we judge people: looking at their minor imperfections! "

No comments:

Post a Comment